Lidmaatschap beëindigen


 

Wilt u het lidmaatschap van u of uw kind opzeggen?
U kunt het online formulier hieronder volledig invullen. Als u voor volgend seizoen het lidmaatschap wilt opzeggen, dient u voor 1 september op te zeggen. Bij tussentijdse opzegging vindt geen restitutie van contributie plaats, behalve als hiervoor medische redenen aan ten grondslag liggen.

De jeugdleden krijgen aan het eind van het seizoen een brief mee van de trainsters met de vraag of hij/zij het volgende seizoen doorgaat. Met deze informatie wordt de invulling van de lessen/trainingen bekeken en kunnen leden op de wachtlijst benaderd worden als er plekjes vrij komen. Het niet inleveren van deze brief staat niet gelijk aan officieel opzeggen. Opzeggen kan hieronder.

 

Opzegformulier

 

Hierbij zeg ik het lidmaatschap van de Zwaagse Gymnastiek- en Turnvereniging officieel op per ingang van:
vandaag1e van volgende maand1 september nieuwe seizoen

Een eventuele machtiging tot automatische incasso wordt hierbij ingetrokken. Restitutie van contributie vindt niet plaats bij tussentijdse opzegging, behalve in geval van medische redenen.

De reden van mijn opzegging is:
medischgeen plezier meer ininteresse in andere sportgeen tijd meer vooranders

Indien u hier 'medisch' heeft ingevuld, dient u in het veld Opmerkingen een toelichting te geven en tevens aan te geven of u in aanmerking wilt komen voor restitutie van (een deel van) de contributie.


Bekijk hier de Statuten, artikel 7 Einde van het lidmaatschap