Contributie 2020-2021


De vereniging hanteert een seizoenstarief, het seizoen loopt van 1 september 2020 tot 1 augustus 2021. Leden die zich opgeven, geven zich op tot het einde van het seizoen. Wil je halverwege het seizoen graag lid worden? Dat kan, je betaalt dan een evenredig deel van de contributie: vanaf de eerste training na de 2 proeflessen waarin je begint tot het einde van het seizoen.

Hoogte contributie

De contributie is samengesteld uit bondscontributie (€  20,80 voor 3 t/m 15 jaar en € 25,40 voor 16 jaar en ouder) én contributie per aantal trainingsuren. De peildatum voor het bepalen van de leeftijd is voor het seizoen 2020-2021: 1 januari 2021. De leeftijd op deze datum is bepalend voor de vaststelling van de contributie.
Aantal uren training, tarief voor 3 t/m 15 jarigen
– 1 uur training € 152,50
– 2 uur training € 238,50
– 3 uur training € 303,50
– 4 uur training € 333,50
– 4,5 uur training € 343,50
– 6,5 uur training € 443,50
Aantal uren training, tarief voor 16 jaar en ouder
– 1 uur training € 173,00
– 2 uur training € 259,00
– 3 uur traning € 324,00
– 4 uur training € 354,00
– 4,5 uur training € 364,00
– 6,5 uur training € 464,00
Bovenstaande bedragen zijn inclusief de bondscontributie en gelden bij betaling middels een automatische incasso. Bij betaling zonder automatische incasso wordt de contributie met € 10,00 verhoogd.

Bijkomende kosten

Turnsters die meedoen aan wedstrijden betalen de werkelijke inschrijfkosten van de wedstrijden, begeleidingskosten en het leasebedrag van het turnpakje. Een voorschot van € 50,00 (derde divisie € 82,50) zal apart in rekening worden gebracht, in januari. Deze bedragen zijn inclusief het leasen van een wedstrijdpakje. Zodra de turnster zich plaats voor de regiowedstrijden (voor 3e div. landelijke wedstrijden), komt er een naheffing van de wedstrijdkosten.
Voor de turnsters die turnen in de 3e divisie dient een wedstrijdpaspoort aangeschaft worden vanaf € 10,00.

Sport & Cultuurfonds

Heb je een laag inkomen maar wil je wel graag sporten? Wellicht kom je in aanmerking voor een vergoeding vanuit het Sport- en Cultuurfonds, stichting Leergeld, van de gemeente Hoorn. Voor meer informatie kun je terecht bij de gemeentesite: Sport- en cultuurfonds. Je dient deze vergoeding zelf aan te vragen en te regelen. De contributie kan niet betaald worden met Strippenkaarten.

Betalingsmogelijkheden

  1. Automatische incasso
    Betalen via automatische incasso geeft minder rompslomp voor leden én penningmeester. Automatische incasso vindt plaats in oktober. Voor contributies boven de € 175,00 wordt de helft in oktober  geïncasseerd en de andere helft in januari. Het bedrag voor de wedstrijdkosten wordt voor het begin van de wedstrijden apart geïncasseerd.
  2. Zelf overmaken
    Indien geen machtiging voor automatische incasso is afgegeven, ontvang je een nota voor de contributie. Je betaalt een toeslag van € 10,00 administratiekosten. De nota dient op de aangegeven uiterlijke datum/data betaald te worden.


Bankrekening ZG&TV | Rabobank  NL80RABO0376852151 t.n.v. ZG&TV.
Onze penningmeester | Tamara penningmeester@zgtv.nl