Recreatief turnen

Recreatief turnen is bezig zijn met de sport turnen, op recreatief niveau. Je doet niet mee aan wedstrijden. Recreatief turnen bieden wij aan voor jongens en meisjes vanaf groep 3. Hier leren we de kinderen een aantal basisprincipes aan zoals coördinatie, beweging, lenigheid, kracht, uithoudingsvermogen en discipline. Ook worden de oefeningen wat pittiger en uitdagender. We gaan wat meer richting 'echt' turnen, we maken een borstwaartsom, radslagen en handstanden. Je leert werken op toestellen zoals de balk, de brug, lange mat en kast & pegasus. De oefenstof wordt zoveel mogelijk op het eigen niveau van de kinderen aangeboden waardoor ieder kind op eigen tempo doorgroeit. De lessen beginnen met een warming-up gevolgd door oefenen op de toestellen.

Wil je het graag een keer uitproberen? Meld je dan aan voor een proefles.
Voor meer informatie, zie ook het lesrooster en contributie.

Doorgroeien naar wedstrijdturnen

Voor wie meer dan gemiddelde aanleg voor turnen heeft, kan door de hoofdtrainster uitgenodigd worden voor wedstrijdturnen. De trainsters bekijken of een kind daar geschikt voor is en overleggen altijd met het kind en de ouders. 

Soms willen kinderen wel graag meedoen aan wedstrijden, maar zijn de oefeningen (nog) te moeilijk. In het belang van de veiligheid werken we daar dan niet mee.

Lesrooster

Maandag
16.00-17.00 uur                  Kinderen geboren in 2016
17.00-18.00 uur                  Kinderen geboren in 2015
18.00-19.00 uur                  Kinderen geboren in 2014
19.00- 20.00 uur                Kinderen geboren in 2013 t/m 2009

Woensdag
15.45-16.45 uur                 Kinderen geboren in 2016/2017

De geboorte jaren zijn richtlijnen. Na de aanmelding geeft de trainster aan in welk uur het nieuwe lid welkom is.