Lidmaatschap beëindigen.

Wilt u het lidmaatschap van u/uw kind opzeggen? U kunt een mailtje sturen naar [email protected].

  • Als u aan het einde van het turnseizoen het lidmaatschap wilt opzeggen, dient u voor 1 september op te zeggen.
  • Bij tussentijdse opzegging gedurende het seizoen vindt alleen restitutie van contributie plaats als hiervoor medische redenen aan ten grondslag liggen.


Wilt u de volgende gegevens in het bericht zetten, dan kan de opzeggen zo snel en goed mogelijk verlopen:
- naam clublid
- geboortedatum
- woonplaats
- telefoonnummer
- e-mailadres
- per wanneer wilt u opzeggen 
(vandaag, 1e van de volgende maand of per 1 september nieuw seizoen. )
- de reden van opzegging
- eventuele opmerkingen

Een eventuele machtiging tot automatische incasso wordt hierbij ingetrokken. Restitutie van contributie vindt niet plaats bij tussentijdse opzegging, behalve in geval van medische redenen.