Contributie 2023-2024

De vereniging hanteert een seizoenstarief, het seizoen loopt van 1 september  tot 1 augustus. Leden die zich opgeven, geven zich op tot het einde van het seizoen. Wil je halverwege het seizoen graag lid worden? Dat kan! Je betaalt dan een evenredig deel van de contributie: vanaf de eerste training na de 2 proeflessen waarin je begint tot het einde van het seizoen.

Hoogte contributie

12 september is er een jaarvergadering waarop de contributie voor het seizoen bepaald wordt. De contributie is samengesteld uit bondscontributie €29.40 én contributie per aantal trainingsuren. De peildatum voor het bepalen van de leeftijd is voor elk seizoen: 1 januari. De leeftijd op deze datum is bepalend voor de vaststelling van de contributie.

Aantal uren training, tarief voor 3 t/m 15 jarigen:

  • 1 uur training €174,00
  • 2 uur training €268,00
  • 3 uur training €342,00
  • 4,5 uur training €384,00


Aantal uren training, tarief voor 16 jaar en ouder:

  • 2 uur training €289,00
  • 4,5 uur training €405,00De bovenstaande bedragen zijn inclusief de bondscontributie en gelden bij betaling middels een automatische incasso. Bij betaling zonder automatische incasso wordt de contributie met €10,00 verhoogd.

Bijkomende kosten

Turnsters die meedoen aan wedstrijden betalen de werkelijke inschrijfkosten van de wedstrijden, begeleidingskosten en het leasebedrag van het turnpakje. Een voorschot van €50,00 zal apart in rekening worden gebracht, in januari. Deze bedragen zijn inclusief het leasen van een wedstrijdpakje. 

Sport & Cultuurfonds

Heb je een laag inkomen maar wil je wel graag sporten? Wellicht kom je in aanmerking voor een vergoeding vanuit het Sport- en Cultuurfonds, stichting Leergeld, van de gemeente Hoorn. Voor meer informatie kun je terecht bij de gemeentesite: Sport- en Cultuurfonds. Je dient deze vergoeding zelf aan te vragen en te regelen. De contributie kan niet betaald worden met Strippenkaarten.

Betalingsmogelijkheden.

  • Automatische incasso

Betalen via automatische incasso geeft minder rompslomp voor leden én penningmeester. Automatische incasso vindt plaats in oktober. Voor contributie boven de €175,00 wordt de helft in oktober geïncasseerd en de andere helft in januari. Het bedrag voor de wedstrijdkosten wordt voor het begin van de wedstrijden apart geïncasseerd.

  • Zelf overmaken

Indien geen machtiging voor automatische incasso is afgegeven ontvang je een nota voor de contributie. Je betaalt een toeslag van €10,00 administratiekosten. De nota dient op de aangegeven uiterlijke datum/data betaald te worden.